V ilustráciách sa snažím hľadať nové možnosti, kombinovať digitálne a klasické techniky, hrať sa s farbami, aj monochromatickosťou.

Vyštudoval som bakalára na Fakulte architektúry v Brne, preto aj architektonické formy patria do oblasti môjho záujmu.